donderdag 20 april 2017

Bourtange, Hervormde kerk

Anno 1593 in de maent Augusti is dese fortresse alhier opd
Boirtange tot dienste der Generaliteit duer die Neerstige
beleijdinge ende bevordring des Welgeboren heeren heeren Wilhelm
Ludwich Graeff tot Nassau Catzenellnbogen Vianden Dietz etc
Statholder ende Capiteijn Generael in Vrislant ende bijden heeren Gede
puteerde Staten aldaer Aengeleijt in Corten tijt in defensie Gebracht
 
Deze kerk gebouwd in 1869, toen kerkvoogden waren
A. Bima
J.J. Velema
J.H. Bremer
en W. Winsemius predikant
B.E. Loning. aannemerZie voor de eerste steen, oorspronkelijk uit het munitiemagazijn: Pathuis, A., Groninger gedenkwaardigheden, Assen/Amsterdam 1977, pagina 34 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten