donderdag 20 april 2017

Bourtange, Hervormde kerk

Anno 1593 in de maent Augusti is dese fortresse alhier opd
Boirtange tot dienste der Generaliteit duer die Neerstige
beleijdinge ende bevordring des Welgeboren heeren heeren Wilhelm
Ludwich Graeff tot Nassau Catzenellnbogen Vianden Dietz etc
Statholder ende Capiteijn Generael in Vrislant ende bijden heeren Gede
puteerde Staten aldaer Aengeleijt in Corten tijt in defensie Gebracht
 
Deze kerk gebouwd in 1869, toen kerkvoogden waren
A. Bima
J.J. Velema
J.H. Bremer
en W. Winsemius predikant
B.E. Loning. aannemerZie voor de eerste steen, oorspronkelijk uit het munitiemagazijn: Pathuis, A., Groninger gedenkwaardigheden, Assen/Amsterdam 1977, pagina 34 

zaterdag 22 oktober 2016

Oude Pekela, Aa-stroom, vm. kartonfabriek Union


Coöperatieve Cartonfabriek

UNION g.a.

BESTUUR                                                                                        RAAD VAN TOEZICHT
H.J. Muntinga                                                                                   Th. Aeilkema
J. Veenkamp                                    Verwerking                               H.R. Leemhuis Hzn
J.K. Muntinga                              Afd. Golfcarton                            J. Lula
H.E. de Boer                                                                                     E.H. Gastman
N.P. Georgius                                                                                    R.J. Vos

          Opgericht 1935-1936                                                 Uitgebreid 1958-1959

Directie

    H.J. van der VEEN                                                         J. van der VEEN
De middelste van de drie kartonfabrieken: rechts vm. Free, midden vm. Union, links vm. Britannia

zondag 13 september 2015

Den Andel, Streekweg 82Gebouwd 1905

Kerkv:              Ouderl:
         R. Clevering      I. Brontsema           
M. Tammens    J. van Dijk

Diakenen:
R.J.B. Atema
J. Venhuizen


woensdag 6 augustus 2014

Wildervank, Middenverlaat

foto: P.M. van der Ploeg

 Opnieuw herbouwd 1947

Js. Bennema    voorzitter

 J. Bentum
D. Boswijk
                                                      bestuursleden
W. Huisman
B. Blaauw

C.J. van Halteren    secretaris

Jac. Sterenborg    opzienerzaterdag 26 juli 2014

Onstwedde, Gereformeerde Kerk

Gebouwd in
den jare 1859

G.Kramer. V.D.M.

A.H. Boels. Ouderl.
J.W. Wubs. Ouderl.
M.W. Wubs. Ouderl.

G. Huiges. Diak.
A. Harding. Diak.
A.H. Hids. Diak.
J.M. Wubs. Diak.


Verbouw in
het jaar 1927

P. v.d. Sluis. V.D.M.
 
H.H. Luring. Ouderl.
M.J. Wubs. Ouderl.
F.F. Hensens. Ouderl.
D.H. Wessels. Ouderl.

J. Huiges. Diak.
J.M. Wubs. Diak.
H.B. Halm. Diak.
J. Drenth. Diak.
zondag 6 april 2014

Garnwerd, voormalig schoolgebouw


Gebouwd in MDCCCLXXV
Van wege de gemeente
Onder het bestuur
Van T.P. Tresling - burgemeester
en J.I. de Boer
                                                      - wethouders
T.E. Wiersema
vrijdag 18 oktober 2013

Groningen: HelperkerkBovenstaande steen is overgebracht uit het oude lokaal
Deze kerk, mede door genoemde Comm: gesticht,
is ingewijd 23 Dec. 1900
Gesticht in 1875
door de Commissie van Toezicht
op het Godsdienstonderwijs
bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente
te Groningen
Ps: 84 vs 5 en 11                Rom: 10 vs 13-15
Gebouwd 1900
Vergroot 1936