zondag 24 maart 2013

Midwolda, Hervormde Kerk


In den
Jare 1738.  is
desen tempel ter
eren Godes geb: door de 
Edl. heer Johan Hora raads:
Hr. der Stadt Groningen etc. etc.
en de E. Jan Ritzes in der tyt
kerkvoorgdn deses carspl. Inge
segent den 26 octob: des sel-
vigen jaars, door d: Wilh: Schor
tinghuis bedienaar des euangl
Jesu Christi ter deser plaatse 
uit de woorden 1 Koningen
8: vs: 29 en 30. De inl: Ps
132 vs 7-9


Geen opmerkingen:

Een reactie posten