zondag 23 september 2012

Zuurdijk, Nederlandse Hervormde Kerk


Johanna Barbara Winter
Weduwe van
Jan Pieters Vork
gebn te Leens den 5 April 1773
overln te Zuurdijk den 6 November 1839
Wijdt dit toe ter gedachtenis van hem
en deszelfs eerste echtgenoot
A.L. Dijkhuis

Gewijd
aan de nagedachtenis van
Aafke W. Smith
door haren nagebleven echtgenoot
Klaas Jz Beukma
Zij werd geb. den 24. Nov 1793, op
Deikum te Vierhuizen: overl. den
2 Junij 1824, op Castor te Zuurdijk
Hij verhuisde met hunne drie zonen
en dochter den 27 April 1835 van
Castor naar Indiana, eene der ver-
eenigde staten van N. Amerika; en
deed hier dezen steen plaatsen gedu
rende zijn vrienden bezoek in 1846/7
Afkomstig van http://www.groningerkerken.nl/beeldgeluid/686/686_1303203900_2003050301KerkZuurdijkExt1.jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten